Betekenis van bloemen
Bloemen en bloemenkransen zijn al heel lang een gebruik bij uitvaarten. De boodschap die met de bloemenkransen meegegeven werd, was vaak een christelijke. Bloemen staan symbool voor de trouw aan de levenden. Aan allerlei bloemen en planten wordt ook een speciale betekenis gekoppeld.

  • Een krans verwijst naar oneindigheid, begin en einde dat steeds weer in elkaar overvloeit.
  • Een krans van groenblijvende bladeren, vaak laurier, wordt een lauwerkrans genoemd en staat voor onvergankelijkheid en eeuwig leven, roem en eerbetoon.
  • Het lelietje-van-dalen staat symbool voor Christus als brenger van het heil en het evangelie.
  • De lelie is het symbool van Maria en staat voor zuiverheid en maagdelijkheid. De aartsengel Gabriël wordt meestal afgebeeld met een lelie. Daarnaast is de lelie ook symbool van christelijke barmhartigheid.
  • In de christelijke symboliek verwijst een roos naar Maria en het lijden van Christus. Maria wordt ook wel 'de roos zonder doornen' genoemd. De vijf blaadjes van de roos verwijzen naar de vijf wonden van Christus, en zijn daarmee ook symbool van het martelaarschap. Tegenwoordig verwijst de roos naar liefde en vergankelijkheid.

Bron: www.dodenakkers.nl

Realisatie: webleads