Waarom verdwenen de graftrommels na 1945?
In de laatste veertig jaar van de 20ste eeuw werden bijna geen nieuwe graftrommels geplaatst.  Daar zijn meerdere redenen voor aan te voeren:

  • Vanaf de jaren dertig in de 20ste eeuw golden er steeds meer verboden en voorschiften op  begraafplaatsen. De  beheerders streefden naar orde en eenvoud rondom de graven. De versiering rond de graven, zoals de graftrommel, vond men rommelig. Zo werden  begraafplaatsen saaie, uniforme plekken.
  • Vaak stonden losse zaken, zoals hekwerken, graftrommels en beplanting het werk op een begraafplaats dat steeds vaker machinaal gebeurde in de weg. Graftrommels gingen kapot door het maaiwerk, door stoten of opspattende steentjes.
  • In en na de oorlog had een ieder zijn geld hard nodig voor de wederopbouw,  er was gewoonweg geen geld voor een graftrommel. 
  • In die tijd was er ook minder belangstelling voor alles wat met de dood en rituelen rond de uitvaart te maken had. In onze tijd is daar juist weer extra belangstelling voor.
  • Mensen werden na de Tweede Wereldoorlog mobieler, verhuisden vaker en kregen een ander sociaal leven. Bovendien ontzuilde Nederland in de jaren zestig van de 20ste eeuw in rap tempo. Voor de oorlog was Nederland een sterk verzuild land, waarin rouw een belangrijke plaats had. Na de oorlog veranderde dat en werd er minder aandacht geschonken aan de rituelen rond een begrafenis.
  • Ook waren er destijds grootschalige ruimingen op de Nederlandse begraafplaatsen.  De oude en vaak kapotte graftrommels verdwenen zo van de begraafplaatsen en er kwamen geen nieuwe exemplaren voor in de plaats.

Bron: www.dodenakkers.nl

Realisatie: webleads